Menu

TEST

Archiwa

„Zapytaj Alice” – Beatrice Sparks

Dzisiejsza rzeczywistość pełna jest zagrożeń, a wśród nich jednym z najbardziej destrukcyjnych są narkotyki. Właśnie temu zagadnieniu poświęcona jest książka Beatrice Sparks, pt. „Zapytaj Alice”.

Jest to książka opowiadająca o młodej dziewczynie, typowej nastolatce, mieszkającej w Ameryce. Książka posiada formę pamiętnika, w którym Alice zapisuje różne swoje przemyślenia oraz opisuje wydarzenia, które mają miejsce w jej życiu. Przełomem było pewne spotkanie ze znajomymi, po którym okazało się, że Alice nieświadomie zażyła LSD. Dziewczyna ma zaledwie 15 lat i właśnie wtedy rozpoczyna się jej uzależnienie od narkotyków. Szybko zaczęła próbować różnych innych środków odurzających, w efekcie czego znalazła się na równej pochyłej, prowadzącej ją prosto do katastrofy. Jej pamiętnik to zapiski ze stanów, w które wprawiały ją narkotyki, ale również przemyślenia o tym, że jednak używki nie są niczym dobrym, a na pewno jej nie przyniosą nic dobrego.

„Zapytaj Alice” warto przeczytać, szczególnie gdy ktoś interesuje się zagadnieniami związanymi z narkomanią i uzależnieniem od narkotyków. Jest to książka opisująca stadia uzależnienia, związane z nimi emocje począwszy od euforii po depresję. Warto tę książkę przeczytać ku przestrodze, tym bardziej że jest to wciągająca historia.

Copyright (c) 2012.