Menu

TEST

Archiwa

„Niewolnice władzy” – Lydia Cacho

Literatura nie jest tylko po to, aby przynosić rozrywkę, to również forma zwrócenia uwagi na problemy współczesności. To niejednokrotnie dzięki takim publikacjom zmienia się mentalność ludzi, którzy zaczynają dostrzegać problemy z pozoru niewidoczne.

Książką bardzo ważną jest zbiór reportaży Lydii Cacho, zatytułowany „Niewolnice władzy”. Autorka niezwykle dobitnie porusza w swoich reportażach zagadnienie handlu ludźmi i seksbiznesu. Jej książkę stanowią rozmowy z wieloma kobietami, które wbrew swojej woli zostały sprzedane niejednokrotnie jako dzieci. Rozmówcami autorki są także sutenerzy, przedstawiciele humanitarnych organizacji, służb porządkowych, a nawet reprezentanci władz. Niestety rozmowy te przynoszą bardzo przykry obraz świata, w którym najważniejszy jest interes jednostki zdobyty kosztem innych. Dodatkowo wyłaniają się z książki obrazy niezwykłej brutalności i okrucieństwa, jakie zadaje się drugiemu człowiekowi.

Autorka książki demaskuje ten świat, a zbierając materiały, niejednokrotnie ryzykowała własnym życiem ukazując jak działają grupy przestępcze i jakie mają powiązania z władzami państwowymi. „Niewolnice władzy” to poważna książka, która dotyka coraz bardziej rozpowszechnionego handlu ludźmi. Autorka w książce pokazuje rozwiązania, działania, które należy podjąć, ale te działania zapewne niewiele wniosą, gdy nadal będzie popyt na tego typu przemoc.

Copyright (c) 2012.