Menu

TEST

Archiwa

“Dzieci drzewa Jakarandy” – Sahar Delijani

Każda rewolucja niesie za sobą ofiary. Tak też było podczas rewolucji islamskiej w Iranie, która jest tłem opowieści o życiu Irańczyków, jaką stworzyła Sahar Delijani.

“Dzieci drzewa Jakarandy” to opowieść o trzech pokoleniań Irańczyków, których dotknęła rewolucja. Przede wszystkim jest to opowieść o istocie wolności w życiu, represjach, czy o tym jak historia może odbić swoje piętno na losach zwykłych ludzi. To właśnie w czasie tych historycznych wydarzeń trzeba jakość żyć, podejmować decyzje i być sobie wiernym. To wszystko udokumentowane jest perypetiami jej własnej rodziny oraz rodzin przyjaciół. Sama jest dobrym przykładem jak historia i rewolucja odebrały jej normalny dom. Autorka urodziła się w więzieniu, a całe dzieciństwo spędziła pod opieką dziadków.

Książka ta jest ważnym świadectwem tego, jak istotnie historia zmienia życie zwyczajnych ludzi. To też książka o lęku i cierpieniu, które jest nieodzownym elementem przemian społecznych. To też książka pomimo nieco pesymistycznego tonu, niesie optymistyczny przekaz –  dobro zwycięży, dlatego trzeba je w sobie pielęgnować.

Copyright (c) 2012.